Disclaimer

ReumaUitgedaagd! is ontwikkeld voor mensen met reuma. ReumaUitgedaagd! is een zelfmanagementtraining, gericht op het vergroten van zelfmanagementvaardigheden. Jouw bezoek aan de website en de gegevens die je hierbij verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld met inachtneming van de geldende regels ter bescherming van jouw privacy en de overige regels van het Nederlands recht.

ReumaUitgedaagd! is eigendom van UMC Utrecht, afdeling Reumatologie & Klinische Immunologie. Deze website is voor persoonlijk niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan informatie of services die van deze website worden verkregen te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verveelvoudigen, openbaar te maken, over te dragen of te verkopen.

Voor vragen kun je contact opnemen met: info@reumauitgedaagd.nl

Cookies

Om jou een optimale service aan te bieden maken wij gebruik van cookies. Een ‘cookie’ is een klein bestand met informatie dat opgeslagen wordt op jouw computer: deze cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan deze site. Het cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt. Geen enkel ervan bevat informatie waardoor contact met je kan worden opgenomen via e-mail. Je hebt ook de mogelijkheid je browser zodanig te configureren dat je verwittigt wordt elk keer wanneer cookies worden aangemaakt, of dat de aanmaak ervan verhinderd wordt.

Ook derden kunnen cookies op deze site plaatsen en lezen op jouw gebruikersbrowser of webbeacons gebruiken om informatie te vergaren terwijl advertenties worden getoond op deze website.

Externe informatie

Deze website bevat links naar websites of naar webpagina’s van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Linken naar deze site

Het is de deelnemers van ReumaUitgedaagd! toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster, een koppeling aan te brengen tussen zijn/haar site en deze site.

Directe/indirecte schade

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.