Volwassenen trainingen (online)

Onlangs is ook een online training voor volwassenen ontwikkeld. Op dit moment vindt er een onderzoek plaats naar de effectiviteit van de training. Zodra dit onderzoek is afgerond en eventuele aanpassingen in de online training zijn doorgevoerd, zal deze training ook worden aangeboden en kan je je via deze website hiervoor aanmelden. De verwachting is dat de online training voor volwassenen in 2018 wordt gelanceerd.