Informatie voor zorgverleners

ReumaUitgedaagd! zijn zelfmanagementtrainingen voor en door mensen met een vorm van reuma. Het doel van de trainingen voor de deelnemers is het krijgen en behouden van regie over het eigen leven met reuma. Deelnemers gaan zelf aan de slag met verschillende onderwerpen die te maken hebben met ‘leven met reuma’, waarbij het vergroten van kennis en vaardigheden centraal staat. De deelnemer bepaalt zelf zijn of haar persoonlijke doelen, waar tijdens de training aan gewerkt wordt. De structuur en inhoud van de training is hier zoveel mogelijk op afgestemd.

Naast de landelijk georganiseerde trainingen, is het mogelijk om in overleg een training te organiseren op uw locatie. Onze trainers werken graag met u samen. De praktijk leert dat deelnemers het erg waarderen als de training wordt aangeboden op de locatie van hun zorgverlener(s). Bijkomend voordeel is dat deelnemers elkaar leren kennen en u als zorgverlener ook direct feedback krijgt van de deelnemer in de praktijk. De training kan ook exclusief gegeven worden, het minimale aantal deelnemers is 6 personen.

Tevens behoren het organiseren van ReumaUitgedaagd! presentaties door trainers, presentaties over de training door iemand van de organisatie of bijvoorbeeld een training gericht op een speciale doelgroep tot de mogelijkheden. Mocht u meer willen weten over de mogelijkheden, dan kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar [email protected].

Door mensen met reuma

Belangrijk uitgangspunt van de trainingen is dat deze worden begeleid door een trainer die zelf ook reuma heeft en dus weet wat het is om de aandoening te hebben. Deze ervaringsdeskundige trainer is een jongere of volwassene met reuma die is opgeleid door een professioneel trainingsbureau (Work21) in samenwerking met de afdeling reumatologie van het UMC Utrecht en ReumaNederland. Alle trainers volgen jaarlijks een nascholing.

Verschillende trainingen

Om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan verschillende behoeften en voorkeuren van de deelnemers, zijn er trainingen in verschillende vormen en voor verschillende leeftijdscategorieën. Er zijn trainingen op locatie die in een weekend, in een midweek, in drie wekelijkse of in zes wekelijkse bijeenkomsten worden gegeven. Ook zijn er online trainingen die van achter de computer gevolgd kunnen worden, vanaf elke gewenste locatie. De trainingen zijn voor jongeren (16 t/m 25 jaar) en voor volwassenen (26 jaar en ouder).

De volgende thema’s staan centraal in een ReumaUitgedaagd! training:

  • communiceren met je omgeving, werk/studie en zorgverleners;
  • invloed uitoefenen op je behandeling;
  • feedback geven en nemen;
  • omgaan met pijn, vermoeidheid en (negatieve) emoties;
  • eigen grenzen herkennen en aangeven;
  • omgaan met onbegrip uit je omgeving;
  • beter ontspannen en bewegen;
  • omgaan met relaties (familie, vrienden, partner, collega’s);
  • betrouwbare informatie vinden (bijv. over werk, behandelwijzen).

Oorsprong en achtergrond

De oorspronkelijke training ReumaUitgedaagd! is afgeleid van het Arthritis Self-Management Program van de Stanford University in Amerika. In 2001 heeft de toenmalige Reumapatiëntenbond de training naar Nederland gehaald en de training 1-op-1 vertaald voor volwassenen met reuma, en ervaringsdeskundige trainers opgeleid en ingezet.

Sinds 2008 is er een samenwerking met de afdeling Reumatologie van het UMC Utrecht en is, op basis van nieuwe inzichten en onderzoek, een nieuwe training ontwikkeld (op locatie en online) voor jongeren met reuma. Sinds 2010 is ReumaNederland, door opheffing van de Reumapatiëntenbond, de samenwerkingspartner van het UMC Utrecht en hebben zij, samen met afdeling Klinische en Gezondheidspsychologie van de Universiteit Utrecht, de nieuwe inzichten ook doorgevoerd in de reeds bestaande training voor volwassenen. Zo zijn nieuwe vormen van ReumaUitgedaagd! (bijvoorbeeld 3 zaterdagen of 6 middagen) ontwikkeld, op basis van behoeftenonderzoek onder volwassenen met reuma. Onlangs is er een nieuwe online training voor volwassenen geïmplementeerd. Deze wordt momenteel onderzocht op effectiviteit door het UMC Utrecht, en wordt naar verwachting eind 2017 gelanceerd.

Referenties

Publicaties van de onderzoeken over ReumaUitgedaagd! kunt u hier vinden.

Meer informatie

U kunt uw patiënt verwijzen naar deze website voor meer informatie en aanmelding. Mocht u zelf vragen hebben, een presentatie of training op maat willen organiseren, dan kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar [email protected].