Informatie voor zorgverleners

Dagelijks ziet u wat de impact van reuma op mensen heeft en helpt u de gevolgen van reuma te verminderen. Maar wat kan iemand zelf doen om ondanks de reuma toch de dingen te doen die hij of zij graag wil? De training ReumaUitgedaagd! biedt uitkomst.

Wat is ReumaUitgedaagd!

De ReumaUitgedaagd! trainingen zijn zelfmanagementtrainingen voor en door mensen met een vorm van reuma. De training is er voor jongeren vanaf 16 jaar en volwassenen. Het doel van de trainingen voor de deelnemers is zelf de regie te krijgen en te houden over hun leven met reuma. Deelnemers gaan zelf aan de slag met verschillende onderwerpen die te maken hebben met ‘leven met reuma’ waarbij het vergroten van kennis en vaardigheden centraal staat. De deelnemer bepaalt zelf zijn of haar persoonlijke doelen, waar tijdens de training aan gewerkt wordt. Denk aan:

 • ik wil meer bewegen
 • ik ga een gesprek aan met mijn werkgever
 • ik kan duidelijker uitleggen wat ik wel en niet kan

De structuur en inhoud van de training is hier zoveel mogelijk op afgestemd.

Een samenvatting van ReumaUitgedaagd! trainingen leest u in de folder voor zorgverleners.

Aanbod trainingen

Naast de landelijk georganiseerde trainingen, is het mogelijk om in overleg een training te organiseren op uw locatie. Onze trainers werken graag met u samen. De praktijk leert dat deelnemers het erg waarderen als de training wordt aangeboden op de locatie van hun zorgverlener(s). Bijkomend voordeel is dat deelnemers elkaar leren kennen en u als zorgverlener ook direct feedback krijgt van de deelnemer in de praktijk. Het minimale aantal deelnemers voor een training op uw locatie is 6 personen.

Ook het organiseren van presentaties over ReumaUitgedaagd! door trainers en/of iemand van de ReumaUitgedaagd! organisatie behoort tot de mogelijkheden, evenals een training gericht op een speciale doelgroep. Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Stuur dan een e-mail naar info@reumauitgedaagd.nl.

Door mensen met reuma

Trainers die zelf ook een vorm van reuma hebben, begeleiden de trainingen. De ervaringsdeskundige trainer is een jongere of volwassene met reuma. Zij weten wat het is om met een reumatische aandoening te leven. Deze trainers zijn opgeleid door een professioneel trainingsbureau in samenwerking met ReumaNederland en de afdeling Reumatologie & Klinische Immunologie van het UMC Utrecht. Alle trainers volgen jaarlijks een nascholing.

Verschillende trainingen

Om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan verschillende behoeften en voorkeuren van de deelnemers, zijn er trainingen in verschillende vormen en voor verschillende leeftijdscategorieën. We bieden de training live op verschillende plaatsen in Nederland aan en op verschillende manieren:

 • in een weekend
 • in een midweek
 • in drie wekelijkse bijeenkomsten
 • in zes wekelijkse bijeenkomsten

Daarnaast zijn er online trainingen die mensen van achter de computer kunnen volgen, thuis of ergens anders. De trainingen zijn voor jongeren (16 t/m 25 jaar) en voor volwassenen (26 jaar en ouder).

Onderwerpen in de training

De volgende thema’s staan centraal in een ReumaUitgedaagd! training:

 • communiceren met je omgeving, werk/studie en zorgverleners
 • invloed uitoefenen op je behandeling
 • feedback geven en nemen
 • omgaan met pijn, vermoeidheid en (negatieve) emoties
 • eigen grenzen herkennen en aangeven
 • omgaan met onbegrip uit je omgeving
 • beter ontspannen en bewegen
 • omgaan met relaties (familie, vrienden, partner, collega’s)
 • betrouwbare informatie vinden (bijv. over werk, behandelwijzen)

Oorsprong en achtergrond

De oorspronkelijke training ReumaUitgedaagd! is afgeleid van het Arthritis Self-Management Program van de Stanford University in Amerika. In 2001 heeft de toenmalige Reumapatiëntenbond de training naar Nederland gehaald en de training 1-op-1 vertaald voor volwassenen met reuma, en ervaringsdeskundige trainers opgeleid en ingezet.

Sinds 2008 is er een samenwerking met de afdeling Reumatologie & Klinische Immunologie van het UMC Utrecht. Op basis van nieuwe inzichten en onderzoek is een nieuwe training ontwikkeld  voor jongeren met reuma, live op locatie en online. Sinds 2012 is ReumaNederland, door opheffing van de Reumapatiëntenbond, de samenwerkingspartner van het UMC Utrecht.

Samen hebben zij, met de afdeling Klinische en Gezondheidspsychologie van de Universiteit Utrecht, de nieuwe inzichten ook doorgevoerd in de reeds bestaande training voor volwassenen. Zo zijn nieuwe vormen van ReumaUitgedaagd! (bijvoorbeeld 3 zaterdagen of 6 middagen) ontwikkeld, op basis van behoefteonderzoek onder volwassenen met reuma. De nieuwste variant van de training is de online training voor volwassenen.

Referenties

Publicaties van de onderzoeken over ReumaUitgedaagd! kunt u hier vinden.

Meer informatie

U kunt uw patiënt verwijzen naar deze website voor meer informatie en aanmelding. Mocht u zelf vragen hebben, een presentatie of training op maat willen organiseren, neem dan contact op door een e-mail te sturen naar info@reumauitgedaagd.nl.